Alt unghi de vedere

Cu braţele încordate
şi degete incleştate,
scrâşnind din dinţi,
urmăreste disperat
lumina ce pătrunde inegal
prin ochiuri de geam
crăpate sau sparte.
Din colţul lui obscur
încearcă să vadă mai clar
copacul cu scrânciob sub el
şi-ndrăgostiţii pe bancă.
Pereţii mansardei
sunt reci şi murdari.
Podeaua-i scârţâie a jale.
Se-aud carii cum rod
în lemnul uscat,
ş-un pian, undeva,
desfundat, ce-aruncă
cu note amare.
Un soare ofticos
întinde spre el
o rază obscură de lumină.
Pictorul furios
apucă şevaletul
şi-l aşează jos
într-un alt colţ întunecos.
Acum pe pânză
nu mai apare un biet trunchi
căci pictorul vede lumea
dintr-un cu totul alt unghi.
2o14o215

François Boucher - Le peintre dans son atelier

Franciose Boucher  – Le Peintre dans son aterier

Source =  Wikimedia commons